Thursday, May 29, 2008

Tulang yang Bengkok

Tulang yang bengkok .....
Janganlah kau luruskan .....

Bersikeras meluruskannya .....
Hanya akan membuatnya patah .....

No comments: